ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ

ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ

ΜΗΡΟΚΗΛΗ

ΚΗΛΗ SPIEGEL

ΚΗΛΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΗ (SPORTSMAN HERNIA)

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΗΛΗ – ΚΗΛΗ ΛΕΥΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΚΗΛΗ

ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ