ΚΟΝΤΟΣΤΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ MD,MSc,PHD(c)

QUALIFICATIONS

10/09/2001 – 27/07/2007 Πτυχίο Ιατρικής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
07/2010 Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής
Πανεπιστήμιο Στρασβούργου-Γαλλία
10/2012 – 07/2014 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
“Χειρουργική Ηπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος”
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
23/05/2015 Τίτλος Ειδικότητας “Γενική Χειρουργική”

KΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

11/2007 – 11/2008 Ελληνικό Ναυτικό
04/2009 – 04/2011 Ειδικευόμενος Χειρουργικής -Specialist Registrar (SpR)
Manchester Royal Infirmary-HPB Unit-Manchester-UK
08/2010 – 08/2011 Ειδικευόμενος Χειρουργικής -Specialist Registrar (SpR)
Manchester Royal Infirmary-HPB Unit-Manchester-UK
08/2011 – 06/2012 Ειδικευόμενος Χειρουργικής -Specialist Registrar (SpR) Upper GI
Royal Bolton Hospital, Upper GI unit-Bolton-UK
07/2012 – 06/2015 Eιδικευόμενος Χειρουργικής
General Hospital of Piraeus, 2nd Surgical Department-Athens-GREECE
07/2015 – 10/2015 Senior Clinical Colorectal Fellow
Manchester Royal Infirmary-Colorectal Unit-Manchester-UK
10/2015 – 07/2016 Fellow in Minimal Access Surgery and Advanced Colorectal Cancer
Christie Hospital –Manchester-UK
07/2016 – 09/2016 Operative Laparoscopic Colorectal Fellowship
Aarhus University-Denmark-DK

COURSES

07/10/2008 CORE SKILLS IN LAPAROSCOPIC SURGERY Leeds-St James Hospital, Ηνωμένο Βασίλειο (Royal College Of Surgeons)
05/11/2008 BLS/AED Provider cource Αλιμος- Ελλάδα
08/112008 Total Parenteral nutrition: From Theory to Action Postgraduate seminar, Χειρουργικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας, Ελλάδα
12/11/2008 Techniques of Plastic Surgery for General Surgeons Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο, Ελληνική Χειρουργική Εταιρία, Αθήνα-Ελλάδα
11/12/2008 ILS Provider course Αλιμος, Ελλάδα
5-9/07/2009 Intensive course in laparoscopic general surgery IRCAD EITS –University of Strasbourg
8-11/04/2010 13-16/01/2011 Postgraduate course in HPB Surgery Part 1Postgraduate course in HPB Surgery Part 2 Kostantopoulio AGIA OLGA Hospital-European HPB Association Volos-Greece
13-14/12/2010 Laparoscopic Stapling and Suturing Techniques Course MATTU-Guildford-UK
11-15/07/2011 Cambridge Anastomosis Workshop Addenbrookes Hospital-Cambridge-UK
01-03/10/12 Advanced Laparoscopic Cadaveric Workshop For Paediatric and General Surgeons Royal College of Surgeons- London-UK
8-10/11/12 3rd POSTGRADUATE COURSE OF ADVANCED LAPAROSCOPIC SURGERY Ελληνική Χειρουργική Εταιρία – ΕΛΠΕΝ, Αθήνα-Ελλάδα
18-20/09/13 12th Course of Microsurgery Hellenic Plastic and Reconstructive Surgical Society and the Experimental-Research Center ELPEN-Athens-GREECE
5-7/12/13 5th Postgraduate Course of Lower GI Laparoscopic Surgery Ελληνική Χειρουργική Εταιρία – ΕΛΠΕΝ, Αθήνα-Ελλάδα
13-15/02/14 Definitive Surgical Trauma Care Course (DSTC) IATSIC- ΕΛΠΕΝ-Αθήνα-Ελλάδα
02/2014 Postgraduate course in HPB Surgery European Hepato-Pancreato-Biliary Association-Αθήνα-Ελλάδα
7-9/10/2015 ESSO Course on Peritoneal Surface Malignancy European Society of Surgical Oncology-Manchester-UK
27/11/2015 Non-Technical Skills for Surgeons (NOTSS): One day Masterclass Doctors Academy-University of Manchester-Royal College Of Surgeons Of Edinburgh
9/12/2015 Induction to Good Clinical Practice National Institute for Health Research- Clinical Research Network-NHS
10/12/2015 Open Colorectal Surgery Symposium Education Center, The Christie Hospital- Ethicon
8-10/01/2016 ΕκπαιδευτήςThe 7th Christie FRCS Exit Exam Course in General Surgery (Revision Course) Doctors Academy-University of Manchester-Royal College Of Surgeons Of Edinburgh
25-26/01/2016 LAPCO TT TRAIN THE TRAINER LAPAROSCOPIC COLORECTAL SURGERY National Training Programme in Laparoscopic Colorectal Surgery (www.lapco.nhs.uk)
2-3/04/2016 ΕκπαιδευτήςThe Edinburgh MRCS OSCE Preparation Course (Manchester) Doctors Academy-University of Manchester-Royal College Of Surgeons Of Edinburgh
12/05/2016 Adult Immediate Life Support The Christie-NHS Foundation Trust-UK

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ

27/04/2004 – 01/05/2004 30th Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα-Ελλάδα
14/05/2004 – 16/05/2004 10th Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
06/04/2006 – 09/04/2006 10th State of the Art Interdisciplinary Review Course on Pulmonary Diseases, Critical care, Emergency Medicine and Nursing Care, Αθήνα-Ελλάδα
23/09/2007 Updates on Pancreas Surgery Ελληνική Χειρουργική Εταιρία, Αθήνα-Ελλάδα
22/11/2006 – 26/11/2006 26ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο-Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2006 Ελληνική Χειρουργική Εταιρία, Αθήνα-Ελλάδα
30/11/2007 – 01/12/2007 Controversial on Breast Cancer Ελληνική Χειρουργική Εταιρία, Αθήνα-Ελλάδα
30/11/2007 Emergency in Reumatology Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
28/03/2008 Blood Pressure-New Clinical Approach Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
20/05/2008 – 24/05/2008 34ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Ελληνική Χειρουργική Εταιρία, Αθήνα-Ελλάδα
20/06/2008 – 22/06/2008 2nd International Experts Meeting on Advanced Laparoscopic Surgery Ελληνική Χειρουργική Εταιρία, Αθήνα-Ελλάδα
07/11/2008 – 09/11/2008 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντερικής και Παρεντερικής Διατροφής” Ελληνική Εταιρία Εντερικής και Παρεντερικής Διατροφής Πάτρα-Ελλάδα.
12/11/2008 – 15/11/2008 26ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο-Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2008 Ελληνική Χειρουργική Εταιρία, Αθήνα-Ελλάδα
18/07/2009- 20/07/2009 8th Congress of the EHPBA European Hepato-Pancreato-Billiary Association Athens-Greece
24/11/2010- 27/11/2010 27ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο-Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2010 Ελληνική Χειρουργική Εταιρία, Αθήνα-Ελλάδα
21/11/2012- 24/11/2012 28ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο-Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2012 Ελληνική Χειρουργική Εταιρία, Αθήνα-Ελλάδα
17/05/2013- 18/05/2013 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παχυσαρκίας 17-18 Μαίου 2013, Θεασσαλονίκη-Ελλάδα
12/11/2014- 15/11/2014 29ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο-Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2014 Ελληνική Χειρουργική Εταιρία, Αθήνα-Ελλάδα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

P.G. Sfikakis, MD PhD, C.G Liakos, MD, A.B. Vitsas, MD, TH.N.Tsavolakis, V.S. Kontostolis,‘’Our Experience in Performing Major Surgical operations In Patients Who Deny The Use Of Blood Products’’. 8th Hellenic-Cyprus Congress of Surgery, Leucosia, Cyprus 2007.
P.G. Sfikakis, MD PhD, E.M.Oikonomidou, MD, A.B.Antoniou, MD,C.G Liakos, MD, V.S. Kontostolis, MD,TH.A. Vlassis. ‘’Major Abdominal Surgery Without The Use Of Blood Products’’. 25th Pan-Hellenic Congress of Surgery-International Surgical Forum 2006. Athens,Greece 2006. Book of abstracts page 66 No 116.
D. Davidis ,C.Agalianos, V. Kontostolis, N.Ivros, G.Stefanidis, G.Papageorgiou, G.Kyriazanos. ‘’Unusual Localization of Biloma at the Abdominal Wall after Laparoscopic Cholocystectomy’’. 26th Pan-Hellenic Congress of Surgery-International Surgical Forum 2008. Athens, Greece 2008. Book of abstracts page 349 No 345.
D.Davidis,C.Agalianos, G.Stefanidis, N.Kotsikoros, V. kontostolis, K.Nastos, N.Ivros, G.Kyriazanos. ’’The role of ERCP in the Treatment of biloma after laparoscopic cholecystectomy’. 26th Pan-Hellenic Congress of Surgery-International Surgical Forum 2008, Athens, Greece 2008. Book of abstracts page 39 No 068.
A. Zizi-Serpentzoglou, V.Kontostolis, E.Moutsou, A.Tsavari, E.Arkoumani, K.Koulia. ’’Rare case of metastatic melanoma of the liver with unknown primary cancer. ’’ 19th Pan-hellenic Congress of Clinical Oncology 2013. Book of abstracts page 64 No AA74
GD Ayiomamitis, V Kontostolis, P Haratsaris, N Vlahakos, M Paraskevas, Ph Georgiades. Way to minimize the total cost of Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass for Morbid Obesity. Our technique. 8th Panhellenic Congress for the surgery of obesity, 17-18 May 2013, Thesalloniki, GR
GD Ayiomamitis, PX Stasthakis, T Tsavolakis, E Kouroumpas, K Stringlis, V Kontostolis, PH Georgiades. Laparoscopic Sleeve Gastrectomy. Our Experience, Results, Complications. 28th Pan-Hellenic Congress of Surgery-International Surgical Forum 2012, Athens, Greece 2012
GD Ayiomamitis, F Kyramargios, V Kontostolis, E Mpogris, X Kioleoglou, PH Georgiades. Laparoscopic removal of adjustable gastric band .Our technique. 28th Pan-Hellenic Congress of Surgery-International Surgical Forum 2012, Athens, Greece 2012
V Kontostolis, E Kouroumpas, K Stringlis, P Sfikakis, G Ayiomamitis. Laparoscopic cholecystectomy in situs inversus. How to manage. 289h Pan-Hellenic Congress of Surgery-International Surgical Forum 2014, Athens, Greece 2014
Zizi-Sermpetzoglou A, Myoteri D, Koulia K, Kontostolis V, Moschouris H, Dellaportas D. “Aggressive angiomyxoma of the vulva: a bizarre perineal Lesion” Case Rep Oncol Med. 2015;2015:292304
Zizi-Sermpetzoglou A, KontostolisV, Moustou E, Koulia K, Kouroumpas E, Myoteri D, Arkoumani. ’’Solid neuroendocrine carcinoma of the breast: a rare tumor’’. E Eur J Gynaecol Oncol. 2014;35(3):325-7.
Petras P, Kontostolis V, Sheen AJ, Siriwardena AK ‘’Randomized clinical trial of efficacy and costs of three dissection devices in liver resection” Br J Surg. 2009 Oct;96(10):1223; author reply 1223. doi: 10.1002/bjs.6846

PROFESSIONAL SOCIETY MEMBERSHIPS

Ιατρικός Σύλογος Πειραιά
Ελληνική Χειρουργική Εταιρία
Ιατρικός Σύλλογος Αγγλίας (GMC Reg, number 7032110)
European Digestive Surgery Society
Hellenic Society for Digestive Surgery
European Society of Surgical Oncology(ESSO)

LANGUAGES

Greek (native)
English (fluently)
Italian (very good)