Η μετεγχειρητική κήλη ή αλλιώς κήλη λευκής γραμμής εμφανίζεται στη θέση προηγούμενης χειρουργικής τομής, μέσα από την οποία προεξέχει τμήμα του εντέρου, άλλου οργάνου ή ιστού. Προκύπτει από εξασθένηση των μυών του κοιλιακού τοιχώματος εξαιτίας της διενέργειας χειρουργικής επέμβασης συνήθως στο έντερο. Μπορεί επίσης να προκύψει εξαιτίας κάποιας επιπλοκής όπως της λοίμωξης του χειρουργικού τραύματος.

Αιτίες εμφάνισης μετεγχειρητικής κήλης

Μια μετεγχειρητική κήλη μπορεί να εμφανιστεί εξαιτίας διαφόρων παραγόντων.
Οι κυριότεροι αφορούν την αυξημένη άσκηση ενδοκοιλιακής πίεσης και είναι:

 • η παχυσαρκία
 • ο χρόνιος βήχας
 • η συμμετοχή σε υπερβολική ή πρόωρη σωματική δραστηριότητα μετά την επέμβαση
 • Η εγκυμοσύνη

Παράλληλα, άλλες αιτίες που συντελούν στην εμφάνιση μετεγχειρητικής κήλης είναι εκείνες που δυσχεραίνουν την επούλωση τραυμάτων, όπως:

 • Το κάπνισμα
 • Η ύπαρξη διαβήτη
 • Η ακτινοβολία
 • Η θεραπεία με κορτιζόνη
 • Η ανοσοκαταστολή
 • Η διενέργεια πολλαπλών τομών στην κοιλιακή χώρα λόγω προηγηθέντων χειρουργείων
 • Η κακή συρραφή προηγούμενης χειρουργικής τομής

Συμπτώματα μετεγχειρητικής κήλης

Το πιο εμφανές σύμπτωμα μιας μετεγχειρητικής κήλης είναι ένα εξόγκωμα κοντά στο σημείο της τομής. Είναι συχνά πιο ορατό όταν αυξάνεται η πίεση στην κοιλιακή περιοχή μέσω κινήσεων του ασθενούς, ή όταν βήχει. Μια μετεγχειρητική κήλη μπορεί να εμφανιστεί οποιαδήποτε στιγμή μετά την επέμβαση, αλλά είναι πιο πιθανό να εκδηλωθεί 3-6 μήνες αργότερα.

Εκτός από ένα ορατό εξόγκωμα, άλλα συμπτώματα μετεγχειρητικής κήλης περιλαμβάνουν:

 • ναυτία και εμετό
 • πυρετό
 • αίσθημα καύσου ή πόνου κοντά στην περιοχή της κήλης
 • κοιλιακό άλγος και δυσφορία, ιδιαίτερα γύρω από την πάσχουσα περιοχή
 • ταχύτερο καρδιακό παλμό από το συνηθισμένο
 • δυσκοιλιότητα
 • διάρροια

Ένα σοβαρό σύμπτωμα που μπορεί να παρουσιάσει μια μετεγχειρητική κήλη είναι η περίσφιξη, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ισχαιμία και νέκρωση του τμήματος του οργάνου που προεξέχει μέσα από την κήλη.

Διάγνωση μετεγχειρητικής κήλης

Η διάγνωση της μετεγχειρητικής κήλης πραγματοποιείται με κλινική εξέταση και λήψη του ιστορικού του ασθενούς. Έπειτα, προτείνεται η καταλληλότερη θεραπευτική προσέγγιση.

Θεραπεία μετεγχειρητικής κήλης

Ο συγκεκριμένος τύπος κήλης χρήζει χειρουργικής αντιμετώπισης. Η χειρουργική επέμβαση έχει ως στόχο την τοποθέτηση του οργάνου που προβάλλει μέσα από αυτή πίσω στη θέση του, ενώ παράλληλα ο χειρουργός συρράφει το κοιλιακό τοίχωμα με ράμματα και συνήθως το ενισχύει με τη χρήση συνθετικού πλέγματος. Η επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με ανοιχτό χειρουργείο είτε λαπαροσκοπικά. Η κατάλληλη τεχνική επιλέγεται από τον αρμόδιο χειρουργό ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε ιατρικής περίπτωσης, προκειμένου να εκμηδενιστεί ο κίνδυνος μελλοντικής υποτροπής.