Η κιρσοκήλη συνιστά μορφή ουρολογικής πάθησης που προσβάλλει αποκλειστικά τον ανδρικό πληθυσμό, και αποτελεί την κιρσοειδή διεύρυνση των φλεβών την περιοχή των όρχεων (σπερματικές φλέβες). Οι φλέβες αυτές μεταφέρουν αίμα από τους όρχεις, οπότε όταν διευρύνονται, το αίμα λιμνάζει μέσα σε αυτές αντί να κυκλοφορεί αποτελεσματικά έξω από το όσχεο. Στις περισσότερες περιπτώσεις εκδηλώνεται στην αριστερή πλευρά του όρχι, αλλά μπορεί να προκύψει και αμφοτερόπλευρα. Ο συγκεκριμένος τύπος κήλης ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την ανδρική υπογονιμότητα, καθώς έχει αρνητική επίδραση στην παραγωγή σπερματοζωαρίων. Η πάθηση ωστόσο είναι αναστρέψιμη.

Αιτίες εμφάνισης κιρσοκήλης

Η ακριβής αιτία εμφάνισης μιας κιρσοκήλης δε μπορεί να εξακριβωθεί πάντοτε. Η συγκεκριμένη πάθηση μπορεί να δημιουργηθεί εξαιτίας διαφόρων παραγόντων. Ορισμένοι από αυτούς είναι:

  • Η υπολειτουργία των βαλβίδων στις σπερματικές φλέβες.
  • Η αργή ροή του αίματος, με αποτέλεσμα το αίμα να λιμνάζει στη φλέβα, προκαλώντας τη μεγέθυνσή της. Η κιρσοκήλη αναπτύσσεται αργά με την πάροδο του χρόνου.
  • Σπανιότερα, η ύπαρξη κάποιου όγκου του νεφρού, η οποία ασκεί πίεση στις σπερματικές φλέβες.

Συμπτώματα κιρσοκήλης

Η κιρσοκήλη συνήθως είτε δεν εμφανίζει συμπτώματα, είτε αυτά είναι αρκετά ήπια. Αν εκδηλωθούν συμπτώματα, αυτά συνήθως περιλαμβάνουν:

  • αίσθημα βάρους και ήπιου πόνου στην περιοχή των όρχεων
  • πόνος ή αίσθημα τραβήγματος στον όρχι σε περίπτωση μεγάλου μεγέθους κιρσοκήλης, ειδικά αν έχει προηγηθεί σεξουαλική επαφή ή αυξημένη σωματική δραστηριότητα.
  • Δυνατότητα ψηλάφισης των φλεβών και αυξημένη ορατότητα αυτών

Διάγνωση κιρσοκήλης

Η φυσική εξέταση αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο διάγνωσης της συγκεκριμένης πάθησης, με ψηλάφηση του όσχεου και των όρχεων σε όρθια και ύπτια θέση, αλλά και με δοκιμασία Valsava. Έπειτα διενεργείται υπερηχογράφημα (Doppler) οσχέου, όπου αποκτάται ορατότητα στην περιοχή των φλεβών μέσα στις οποίες λιμνάζει και παλινδρομεί το αίμα, προκαλώντας διόγκωση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η απεικονιστική εξέταση έγχρωμου Doppler για τη διάγνωση αμφιβόλων περιπτώσεων. Είναι σημαντικό επίσης να πραγματοποιηθεί πλήρης λεπτομερής έλεγχος υπογονιμότητας με όλες τις απαραίτητες εξετάσεις.

Θεραπεία κιρσοκήλης

Μία κιρσοκήλη αντιμετωπίζεται χειρουργικά. Η επέμβαση αποσκοπεί στην απολίνωση των σπερματικών φλεβών, ώστε να διακοπεί η λειτουργία τους και να αποκατασταθεί η περιοχή των φλεβών μέσα στις οποίες λιμνάζει και παλινδρομεί το αίμα. Οι μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον εκάστοτε χειρουργό είναι οι εξής:

  •  Απολίνωση με βουβωνική προσπέλαση (μέθοδος Ivavissevich)
  • Απολίνωση των σπερματικών αγγείων στην οπισθοπεριτοναϊκή περιοχή (μέθοδος Palomo)
  • Λαπαροσκοπική απολίνωση, η οποία αποτελεί μια απλή και ταχεία επέμβαση, η οποία συνεπάγεται ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο και άμεση επάνοδο του ασθενούς στις καθημερινές δραστηριότητες.