Το περιεδρικό απόστημα αποτελεί μια κοιλότητα κοντά ή γύρω από την περιοχή του πρωκτού που είναι γεμάτη με πύον. Βασικός παράγοντας που οδηγεί στην εμφάνιση της πάθησης είναι η ύπαρξη οξείας φλεγμονής στον πρωκτικό αδένα λόγω μικροβίων ή βακτηρίων στην περιοχή. Η συγκεκριμένη παθολογία μπορεί να συντελέσει στη δημιουργία πρωκτικού συριγγίου, αν πραγματοποιείται αυτόματη παροχέτευση του περιεχομένου του στο εσωτερικό του κατώτερου τμήματος του εντέρου ή στο δέρμα γύρω από τον πρωκτό. Χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, προκειμένου να μην εξαπλωθεί η μόλυνση σε γειτονικούς ιστούς ή στην κυκλοφορία του αίματος.

Περιεδρικό Απόστημα: Αιτίες εμφάνισης 

Στους παράγοντες που ευθύνονται για τη δημιουργία ενός περιεδρικού αποστήματος συγκαταλέγονται:

 • Η ύπαρξη πρωκτικού συριγγίου
 • Σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις
 • Μπλοκαρισμένοι πρωκτικοί αδένες
 • Ασθένειες όπως η ελκώδης κολίτιδα, η νόσος του Crohn, ο διαβήτης, η εκκολπωματίτιδα
 • Χρήση φαρμάκων όπως η πρεδνιζόνη

Περιεδρικό Απόστημα: Συμπτώματα

Τα βασικότερα συμπτώματα που υποδηλώνουν την ύπαρξη ενός περιεδρικού αποστήματος είναι:

 • Πόνος, ο οποίος είναι συνήθως σταθερός και χειροτερεύει όταν ο ασθενής κάθεται
 • Ερεθισμός στην περιοχή του δέρματος γύρω από τον πρωκτό, ο οποίος περιλαμβάνει την εκδήλωση οιδήματος, ερυθρότητας κι ευαισθησίας
 • Έκκριση πύου
 • Δυσκοιλιότητα
 • Ενόχληση την ώρα της αφόδευσης
 • Πυρετός
 • Δυσφορία
 • Κακουχία

Διάγνωση περιεδρικού αποστήματος

Η διάγνωση για ένα περιεδρικό απόστημα πραγματοποιείται μέσα από ενδελεχή κλινική εξέταση και λήψη λεπτομερούς ιστορικού του ασθενούς. Για τον αποκλεισμό άλλων παθήσεων όπως η νόσος του Crohn ή ο καρκίνος ή για τη διερεύνηση του βάθους του αποστήματος μπορεί να χρειαστούν επιπλέον διαγνωστικοί έλεγχοι όπως αιματολογικές εξετάσεις, υπερηχογράφημα, μαγνητική ή αξονική τομογραφία.

Περιεδρικό Απόστημα: Θεραπεία

Σε περίπτωση που ένα περιεδρικό απόστημα βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο, μπορεί να χορηγηθούν αντιβιοτικά και ο ασθενής να παρακολουθείται συστηματικά. Ωστόσο, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, ένα περιεδρικό απόστημα αντιμετωπίζεται χειρουργικά. Ο Ο Γενικός Χειρουργός στην Αθήνα Δρ. Βασίλειος Κοντοστόλης προβαίνει σε διάνοιξη του αποστήματος, δηλαδή πραγματοποιεί μια μικρή τομή στο δέρμα, ώστε να προχωρήσει σε παροχέτευση του πύου. Έπειτα, καθαρίζει προσεκτικά την κοιλότητα του αποστήματος. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί αυτόματη παροχέτευση του πύου, πάλι θα χρειαστεί χειρουργικός καθαρισμός του αποστήματος. Τα συμπτώματα υποδεικνύουν άμεσα σημαντική βελτίωση μετά την επέμβαση, και ο ασθενής επανέρχεται γρήγορα στις καθημερινές του δραστηριότητες.