Η κολεκτομή αποτελεί χειρουργική επέμβαση κατά την οποία πραγματοποιείται αφαίρεση όλου ή ενός τμήματος του παχέος εντέρου και των περιβαλλόντων του οργάνου λεμφαδένων, στην περίπτωση παθήσεων που επιβάλουν τη χειρουργική εκτομή του. Στο τέλος της επέμβασης πραγματοποιείται αναστόμωση των δύο υγιών άκρων του οργάνου. Πλέον, η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει επιτρέψει την είσοδο νέων χειρουργικών μεθόδων και τεχνικών και στη χειρουργική παχέος εντέρου, με την ανάδυση του ρομποτικού συστήματος da Vinci. Η ρομποτική κολεκτομή αποτελεί πρωτοποριακή μέθοδο αντιμετώπισης παθήσεων στη συγκεκριμένη ανατομική περιοχή, προσφέροντας σημαντικό ποσοστό ευελιξίας κι ελέγχου στον αρμόδιο χειρουργό.

Οι παθήσεις για τις οποίες ενδείκνυται η χειρουργική εκτομή τμήματος ή όλου του παχέος εντέρου είναι η ύπαρξη πολυπόδων αλλά και καρκίνου του παχέος εντέρου, η εκκολπωματη αφαίρεση της πάσχουσας περιοχή οσκοπεικοφυγίτιδα, η ορθική πρόπτωση, η ισχαιμία αλλά και οι φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου όπως η νόσος του Crohn και η ελκώδης κολίτιδα. Οι συγκεκριμένες παθήσεις προκαλούν δυσμενείς συνθήκες ζωής στον ασθενda Vinci)ύ συστήματος (ιας. Κατ΄σχ σημαντικυγή και είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται έγκαιρα κι αποτελεσματικά.

Η επέμβαση της κολεκτομής διενεργείται είτε με ανοιχτή τεχνική, κατά το οποίο πραγματοποιούνται τομές μεγάλου μεγέθους τόσο στην επιφάνεια του δέρματος όσο και στους μύες, είτε με τη λαπαροσκοπική μέθοδο, η οποία συνιστά ελάχιστα επεμβατική τεχνική. Η ανοιχτή προσέγγιση συνεπάγεται σημαντικό ποσοστό μετεγχειρητικού πόνου, και σημαντική καθυστέρηση της επανόδου του ασθενούς στις καθημερινές του δραστηριότητες. Οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι αποτελούν την προτιμώμενη μέθοδο αντιμετώπισης παθήσεων του παχέος εντέρου για την ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου και την εξασφάλιση της άμεσης επανόδου του ασθενούς στην καθημερινότητα.

Η ρομποτική κολεκτομή προσφέρει ακόμη περισσότερα πλεονεκτήματα σε σχέση με τη λαπαροσκοπική προσέγγιση, καθώς επιτρέπει τη διενέργεια επεμβάσεων σε ένα περιβάλλον υψηλού ελέγχου, ευελιξίας κι ακρίβειας. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης επέμβασης πραγματοποιείται η αφαίρεση τμήματος ή όλου του παχέος εντέρου μέσα από πολύ μικρές οπές μεγέθους λίγων χιλιοστών στο δέρμα, με την αξιοποίηση του πρωτοποριακού ρομποτικού συστήματος da Vinci.

Το ρομποτικό σύστημα da Vinci διαθέτει 3 τμήματα, την κονσόλα από την οποία διενεργεί την επέμβαση ο χειρουργός, ένα τμήμα το οποίο επιτρέπει τη βέλτιστη, υψηλής ευκρίνειας απεικόνιση της πάσχουσας περιοχής, και ένα τμήμα στο οποίο πραγματοποιείται η σύνδεση των εργαλείων μετά από την τοποθέτησή του στον ασθενή. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη ρομποτική κολεκτομή μετακινούνται σε συνάρτηση με τις κινήσεις του εκάστοτε χειρουργού, με μεγάλη σταθερότητα κι ακρίβεια. Ένα βασικό χαρακτηριστικό τους είναι η μίμηση των κινήσεων του καρπού, επιτρέποντας τη βέλτιστη ευχέρεια κίνησης και το μεγαλύτερο ποσοστό ελέγχου από την πλευρά του χειρουργού.

Η καινοτομία της συγκεκριμένης επέμβασης έγκειται στην ορατότητα υψηλής ευκρίνειας που προσφέρει σε όλο το εύρος της πάσχουσας περιοχής, αποκαλύπτοντας ενδοσωματικά σημεία στα οποία ήταν πολύ δύσκολο να αποκτήσει πρόσβαση ο χειρουργός με τη χρήση άλλων μεθόδων. Οι αναστομώσεις των υγιών άκρων του παχέος εντέρου και ο πλήρης καθαρισμός των λεμφαδένων, δύο διαδικασίες που ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθούν μέσα από την ανοιχτή ή τη λαπαροσκοπική τεχνική, διευκολύνονται σημαντικά με τη χρήση του ρομποτικού συστήματος.

Η ρομποτική κολεκτομή προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στον ασθενή, καθώς ελαχιστοποιεί την απώλεια αίματος και το μετεγχειρητικό πόνο, ενώ προσφέρει ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα, εξαιτίας της διενέργειας μικροσκοπικών τομών. Ο χρόνος νοσηλείας μειώνεται σημαντικά, ενώ η επάνοδος του ασθενούς στις καθημερινές του δραστηριότητες πραγματοποιείται σε συντομότερο χρονικό διάστημα.